Profil

Visi & Misi

Visi


Sebagai Institusi Penjaminan Mutu Terkemuka Dalam Memberikan Pelayanan & Pengawalan Guna Terwujudnya Generasi Khaira Ummah, Pengembangan Peradaban Islam Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Dirahmati Allah Dalam Kerangka Rahmatan Lil Alamin

Misi


  1. Menyelenggarakan Dan Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu terpadu, Bertahap, Terstruktur Dan Berkesinambungan.
  2. Meningkatkan Masukan ( Input ), Proses & Keluaran ( Output ) Mutu.
  3. Meningkatkan & Mengembangkan Tertib Administrasi Dan Dokumentasi.
  4. Melakukan Improvement.
  5. Mengembangkan Gagasan & Kegiatan Secara Dinamis Agar Senantiasa Siap Melakukan Perbaikan Kelembagaan Sesuai Dengan Perkembangan & Hasil Rekonstruksi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Masyarakat.